Algemene voorwaarden

Introductie

Op deze pagina vind je informatie over de voorwaarden waaronder wij offertes en
overeenkomsten met jou aangaan en de door jou bestelde bestellingen leveren. We verzoeken je om deze algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat je een abonnement bij Lexx contacts afsluit of een los product bij ons koopt.
In deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘we/wij/ons/onze’ hiermee wordt gedoeld op Lexx contacts. Daarnaast wordt gesproken van ‘de Besteller/je/jij/jou(w)’ dat ben jij, degene die het abonnement afsluit of ons product koopt.

Over de ondernemer

Naam ondernemer: Lexx Commerce B.V.
Handelend onder de naam: Lexx contacts / Lexx lenzen
Van den Eijndekade 2, 2102 LE Heemstede
Bereikbaarheid: Ma - vr. 09.00 - 17.00 uur
Email: hello@lexxcontacts.com

KVK nummer: 85143804
BTW nummer: NL863524606B01

Voor vragen ten aanzien van deze algemene voorwaarden kan je contact opnemen met ons service team: hello@lexxcontacts.com

Informatie over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens vind je in ons Privacy Beleid.

Geen medisch of gezondheidsadvies

We willen je wijzen op onze Disclaimer Medisch advies. Lexx contacts is geen zorgverlener en verleent geen medisch advies of medische diensten.


1. Definities (op alfabetische volgorde)

Abonnementen: het 4-, 6- of 8-wekelijks Lenzenabonnement voor contactlenzen (of andere abonnementen die worden aangeboden door ons). Bij ieder Lenzenabonnement ontvang je twee (2) doosjes met dertig (30) paar contactlenzen. Het lenzenabonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht.

Geïnteresseerde: personen die zich hebben ingeschreven voor het laatste Lexx contacts nieuws, updates, aanbiedingen en acties, zonder een bestelling te hebben geplaatst of een abonnement te hebben afgesloten.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Lensrecept of lensvoorschrift: het persoonlijk voorgeschreven oog-advies van een gecertificeerde oogzorgspecialist specifiek voor jouw situatie. Een lensrecept of lensvoorschrift is GEEN brilrecept of bril voorschrift.

Leveringsfrequentie: het ritme van leveringen. Wij leveren dertig (30) paar lenzen (twee doosjes) volgens vaste leveringsfrequenties van vier (4), zes (6) of acht (8) weken (of zulke andere frequenties als door ons wordt afgesproken).

Lock Moment: acht (8) dagen voor het Verzendmoment.

Losse Producten: producten die worden aangeboden via Lexx contacts niet zijnde Abonnementen, zoals de losse verkoop van contactlenzen, oogdruppels, overige gerelateerde producten en accessoires.

Product: refereert in algemene zin naar alle mogelijke producten die wij verkopen via de website of weggeven middels acties en/of andere manieren.

Service Landen: Nederland

Service Team: het klantenservice team van Lexx contacts. Te bereiken via hello@lexxcontacts.com.

Trial Periode: de Trial Periode is de periode van 15 dagen na het plaatsen van je eerste order, de Trial Set. Er geldt alleen een Trial Periode bij abonnementen.

Trial Set: de proefset van tien (10) paar contactlenzen. Dit is tevens het startproduct van het Lenzenabonnement, zoals nader gespecificeerd in artikel 5.1 van deze algemene voorwaarden.

Verzendmoment: het moment van verzending van de producten uit jouw lenzenabonnement. Het verzendmoment is afhankelijk van het moment dat jij je abonnement voor de eerste keer hebt afgesloten en jouw verzendmoment kun je vinden op de pagina van jouw accountgegevens op onze website.

2. Informatie over ons

Wij verkopen op onze website contactlenzen, lenzenabonnementen en gerelateerde artikelen. De contactlenzen worden ingekocht via een Nederlandse distributeur, de feitelijke productenten zijn hieronder genoemd. Uiteindelijk zijn de feitelijke producenten aansprakelijk voor de kwaliteit van de Producten. De contactlenzen zijn voorzien van het CE keurmerk van de distributeur en voldoen aan alle Europese richtlijnen voor Medische hulpmiddelen.

De producenten van Lexx contacts contactlenzen zijn:
a) ClearLab Shanghai Co. Ltd. - Unit 1108, 9 Building 3088 Nong, GongHeXin Road JingAn district, Shanghai 20070, China. Tel: +86 21 3250 1089. Fax: +86 21 3252 1098. Mail: enquiryChina@clearlab.com.
b) ClearLab Spain - CAMPUS TRIBECA Carr. de Fuencarral, 44 Edificio 6 Oficina 3 28108 Alcobendas Madrid, Spain. Tel: +34 910 609 723. Mail:pepiodos@clearlab.com
c) ClearLab SG Pte Ltd - 139 Joo Seng Rd, Singapore 368362 Tel:+6567491090
d) CE keurmerk vertegenwoordiger - Barnaux Healthcare B.V. - Vluchtoord 38, 5406 XP Uden, Nederland.

3. Informatie over jou

3.1 Onze website is alleen bedoeld voor gebruik door mensen die woonachtig zijn in de Service Landen. Wij accepteren geen bestellingen van personen die zich bevinden buiten deze landen.

3.2 Door een bestelling te plaatsen, garandeer je dat je bevoegd bent om contracten aan te gaan, minimaal achttien (18) jaar oud bent (of voor het aangaan van de overeenkomst toestemming hebt verkregen van jouw ouders of verzorgers) en je woonachtig bent in een van de Service Landen.

3.3 Met het plaatsen van een bestelling voor de aankoop van contactlenzen of het aangaan van ons Abonnement bevestig je dat:

a) je beschikt over een geldig lensrecept of lensvoorschrift voor de Producten die je wilt bestellen, dat aan jou persoonlijk is afgegeven door een gekwalificeerde oogzorgspecialist;
b) je accepteert dat de bestelling die jij plaatst, in het bijzonder de lenssterkte, overeenkomt met het aan jou geleverde onder a genoemde lensvoorschrift;
c) jouw lensvoorschrift niet is verlopen (en niet verloopt tijdens de periode waarvoor de Producten zijn besteld) en niet ouder is dan twaalf (12) maanden;
d) je accepteert dat wij op geen enkele manier verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de geldigheid en interpretatie van jouw lensvoorschrift en of geselecteerde lenssterkte op onze website;
e) de Producten die jij bestelt uitsluitend zijn bestemd voor je eigen gebruik en niet door anderen mogen worden gebruikt;
f) je niet blind of slechtziend bent en ook niet als zodanig staat geregistreerd;
g) je de Producten enkel en alleen zult gebruiken in overeenstemming met de informatie en instructies die bij het Product zijn geleverd en alle adviezen van jouw oogzorgspecialist;
h) je alle vragen met betrekking tot jouw lensrecept of het gebruik van de Producten zal bespreken met je oogzorgspecialist en nazorgafspraken zal nakomen zoals aangegeven door je oogzorgspecialist;
i) je zelf verantwoordelijk bent voor het doorgeven van eventuele wijzigingen in de lensvoorschriften en lensrecepten van jouw oogzorgspecialist.

  De Producten zijn enkel en alleen bestemd voor persoonlijk gebruik en mogen niet worden doorverkocht, herverdeeld, geëxporteerd of gebruikt voor enig ander commercieel doel.

  4. Prijzen

  4.1 De prijzen van de Abonnementen en de Losse Producten zijn vermeld op basis van lokale valuta van het desbetreffende Service Land en zijn inclusief BTW.

  4.2 Verzending van bestellingen met een prijs van € 8,00 of meer is gratis, tenzij dit anders is weergegeven in jouw bestellingsoverzicht of op de website.

  4.3 Wij behouden ons het recht voor om productprijzen en eventuele bezorgkosten op ieder moment te wijzigen. Wijzigingen hebben geen invloed op bestellingen waarvoor je al een orderbevestiging hebt ontvangen vóór het moment van wijziging.

  4.4 Wij behouden ons het recht voor om de prijzen van de Abonnementen tijdens de looptijd van de overeenkomst te wijzigen, waarover je uiterlijk veertien (14) dagen van tevoren geïnformeerd zal worden. Mocht je jouw Abonnement vervolgens willen opzeggen, dan geldt een opzegtermijn van tien (10) dagen zonder dat je ons een vergoeding verschuldigd bent.

  5. Abonnementen: Lenstype & sterkte

  5.1 Abonnement: wordt aangegegaan voor onbepaalde tijd en is maandelijks opzegbaar (met inachtneming van de toepasselijke opzegtermijn). Een Abonnement start voor nieuwe klanten altijd met een Trial Set en bijbehorende Trial Periode. Hierna start automatisch het Abonnement.

  5.2 Lenskeuze: je kunt niet kiezen tussen het type lenzen dat je wilt ontvangen. Al onze lenzen betreffen daglenzen. Wij verkopen geen maandlenzen of lenzen voor een cilinder afwijking.

  5.3 Lenssterkte: jouw persoonlijke lenssterkte dien je te selecteren wanneer je een Product selecteert voor jouw winkelmandje. De lenssterkte die je in je besteloverzicht ziet is de lenssterkte die je geleverd krijgt wanneer je de betaling volledig hebt afgerond.

  5.4 Lenssterkte wijziging: Je kunt tot en met acht (8) dagen voor het Verzendmoment je lenssterkte wijzigen. Hiervoor stuur je een email naar ons Service Team: hello@lexxcontacts.com. Als je geen keuze hebt doorgegeven, ontvang je automatisch de lenssterkte die je hebt geselecteerd bij je eerste bestelling.

  6. Verzendmoment aanpassen & beëindigen

  6.1 Je kunt ieder Abonnement “uitstellen” door het Verzendmoment aan te passen in jouw account op onze website met een maximale termijn van [-] dagen. De verzending schuift hierdoor op naar het aangepaste Verzendmoment. Het Abonnement loopt daarna automatisch weer verder in de gekozen Leveringsfrequentie.

  6.2 Je kunt je gekozen Leveringsfrequentie aanpassen in jouw account. Wij leveren dertig (30) paar lenzen (twee doosjes) volgens vaste Leveringsfrequenties van vier (4), zes (6) of acht (8) weken (of zulke andere frequenties als door ons met jou wordt afgesproken).

  6.3 Als je jouw Abonnement wilt beëindigen dien je dit uiterlijk acht (8) dagen voor het Verzendmoment te doen via je accountinstellingen op onze website. Indien je de beëindiging minder dan acht (8) dagen voor het Verzendmoment doorgeeft, dan gaat de beëindiging van het Abonnement pas de eerste daaropvolgende maand in. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor de beëindiging van het Abonnement.

  6.4 Indien je als abonnee niet voldoet aan je betalingsverplichtingen met betrekking tot het gekozen Abonnement, dan kunnen wij besluiten jouw Abonnement met een opzegtermijn van zeven (7) dagen te beëindigen. Wij zullen je hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.

  6.5 Wij kunnen overeenkomsten met abonnees of andere klanten, die handelen in strijd met deze algemene voorwaarden of naar ons inzicht misbruik maken van acties, aanbiedingen of enig andere diensten van Lexx contacts in algemene zin, met onmiddellijke ingang opzeggen of ontbinden. Wij zullen je hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Indien je al voor een Product hebt betaald, krijg je het betaalde bedrag binnen veertien (14) dagen geretourneerd en krijg je geen Product toegestuurd.

  6.6 Je kunt je op ieder moment na opzegging van een Abonnement opnieuw abonneren, maar wij behouden het recht voor om geen herinschrijving toe te staan als wij eerder hebben besloten jouw Abonnement om wat voor reden dan ook te beëindigen.

  6.7 Houd er rekening mee dat het beëindigen of pauzeren van jouw Abonnement niet betekent dat je wordt verwijderd als Geïnteresseerde. De reden hiervoor is om eventuele activeringen van een Abonnement te vereenvoudigen en je in staat te stellen om van andere diensten die wij aanbieden, gebruik te maken. Als je verwijderd wilt worden als Geïnteresseerde kan je contact opnemen met ons Service Team.

  7. Retouren en kosten

  7.1 Na het afsluiten van een Abonnement geldt een Bedenktijd van veertien (14) dagen. Je kunt in deze periode jouw Abonnement beëindigen door een e-mail te sturen naar het Service Team waarin je aangeeft dat je een beroep doet op je Herroepingsrecht binnen de Bedenktijd. Indien het Verzendmoment plaatsvindt gedurende jouw Bedenktijd, dien je het door jou ontvangen eerste pakket of Trial Set naar ons terug te sturen. Het eerste pakket of de Trial Set dient compleet te zijn en bovendien in zijn oorspronkelijke staat te verkeren (ongebruikt en onbeschadigd) en indien van toepassing ook verzegeld. Zodra wij het eerste pakket of de Trial Set in goede orde hebben ontvangen, zullen wij de beëindiging gedurende de Bedenktijd schriftelijk bevestigen.

  7.2 Na ontvangst van Producten geldt een Bedenktijd van veertien (14) dagen. Indien je jouw bestelling wilt retourneren dien je contact op te nemen met het Service Team. Het Product dient compleet te zijn en bovendien in zijn oorspronkelijke staat te verkeren (ongeopend en onbeschadigd) en indien van toepassing ook verzegeld. Nadat je van ons een bevestiging hebt ontvangen van jouw retourverzoek, dien je het Product binnen veertien (14) dagen retour te sturen naar:

  Lexx contacts B.V.
  t.a.v. Service Team
  Van Den Eijndekade 2
  2102 LE Heemstede

  7.3 De kosten voor retournering komen voor jouw eigen rekening. We raden aan om een verzendbewijs te bewaren zodat je kunt aantonen dat je jouw bestelling aan ons hebt geretourneerd.

  7.4 Zodra wij het geretourneerde Product in goede orde hebben ontvangen, storten wij binnen veertien (14) dagen het volledige aankoopbedrag op de door jouw gebruikte rekening, mits aan de voorwaarden voor retournering zoals opgenomen in artikelen 7.1 en/of 7.2 van deze algemene voorwaarden is voldaan.

  8. Betaling

  8.1 Voor betaling kun je uitsluitend gebruik maken van de door ons aangeboden betalingsmogelijkheden, op basis van de van toepassing zijnde voorwaarden voor de desbetreffende betalingsmogelijkheid.

  8.2 Betaling van het Abonnement geschiedt door het geven van een machtiging voor automatische incasso totdat het Abonnement door jou of ons wordt opgezegd (met inachtneming van de opzegtermijn) en alle uitstaande betalingen zijn vervuld. Wij streven ernaar het bedrag op of rondom het betreffende Lock Moment van jouw rekening af te schrijven.

  8.3 Als consument heb je de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ons te melden.

  8.4 Als een automatisch incasso voor het Abonnement mislukt, ontvang je van ons een e-mail met het verzoek de verschuldigde betaling alsnog te voldoen via een betaallink binnen vijf (5) dagen. Als het bedrag na vijf (5) dagen nog niet is voldaan, sturen wij nog een tweede betalingsherinnering met betaallink om het bedrag binnen vijftien (15) dagen na ontvangst te voldoen. Zolang wij de betaling niet hebben ontvangen, wordt jouw Abonnement op non-actief gezet en leveren wij geen Producten aan je uit. Als betaling uitblijft, behouden wij ons het recht voor om door ons gemaakte buitengerechtelijke incassokosten bij jou in rekening te brengen. Wij zullen je een derde betaalherinnering toesturen met een betaallink om het openstaande bedrag inclusief wettelijke incassokosten binnen acht (8) dagen na ontvangst te voldoen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500; 10% over de daaropvolgende € 2.500 en 5% over de volgende € 5.000 met een minimum van € 40. Wij kunnen ten voordele van jou afwijken van genoemde bedragen en percentages. Als het openstaande bedrag inclusief incassokosten binnen acht (8) dagen na ontvangst niet is voldaan, behouden wij ons het recht voor om een incassobureau in te schakelen.

  8.5 De in artikel 8.4 bepaalde regels omtrent automatische incasso zijn opgesteld op grond van het Nederlandse Besluit Vergoeding Buitenwettelijke Incassokosten.

  8.6 Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, kan een bedrag van EUR 2,50 aan kosten in rekening gebracht worden.

  8.7 Je hebt nooit het recht om betalingsverplichtingen op te schorten of te verrekenen met een vordering die je op Lexx contacts hebt.

  8.8 De Producten blijven in eigendom van Lexx contacts totdat Besteller de Producten heeft betaald.

  8.9 Facturen en betalingsherinneringen worden door Lexx contacts uitsluitend elektronisch verstuurd.

  9. Acties, aanbiedingen & kortingscodes

  9.1 Acties en aanbiedingen gelden voor de aangegeven duur en zolang de voorraad strekt. Aanvullende actievoorwaarden kunnen worden vastgesteld per actie of aanbieding.

  9.2 Kortingscodes kunnen slechts worden gebruikt op basis van de geldende actievoorwaarden van de betreffende kortingscode.

  9.3 Als je een Abonnement bij ons hebt afgesloten, ontvang je een "vriendenkortingscode" waarmee je een een vriend(in) kunt uitnodigen om een Abonnement af te sluiten. Jouw vriend(in) kan met deze kortingscode een Abonnement afsluiten met korting. De korting geldt enkel voor de eerste levering.

  9.4 Commerciële doeleinden: Het is in geen geval toegestaan om de merknaam van Lexx contacts en alle mogelijk combinaties die deze merknaam en/of misspells van deze merknaam bevatten, te gebruiken binnen URL combinaties om daarmee verkeer aan te trekken dat ingezet wordt om de "vriendenkortingscode" te verspreiden. (witte regels teveel)

  9.5 Je kunt per bestelling maximaal één (1) kortingscode gebruiken. Het combineren van kortingscodes en acties is niet mogelijk. Per kortingscode kunnen slechts twee (2) Abonnementen per huishouden worden afgesloten.

  10. Levering

  10.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Als levering niet mogelijk is zullen wij jou benaderen met een voorstel voor een mogelijke oplossing.

  10.2 Levering vindt plaats op basis van de door jouw geselecteerde lenssterkte op onze website. Wij leveren geen torische (cilinder) of multifocale lenzen.

  10.3 Adres: Wij leveren jouw bestelling af op het adres dat je bij de bestelling hebt opgegeven. Voor de Abonnementen geldt dat je jouw adres tot acht (8) dagen voor het Verzendmoment kunt wijzigen. Bij alle andere bestellingen geldt dat je zodra jouw bestelling verzonden is, het opgegeven adres niet meer kunt wijzigen. Lexx contacts biedt geen mogelijkheid tot het afhalen van de Producten.

  10.4 Levering Abonnementen: de levering start voor nieuwe klanten altijd met een Trial Set en bijbehorende Trial Periode. De reguliere levering van Abonnementen start automatisch vijftien (15) dagen na het Verzendmoment.

  10.5 Levering Producten Lexx contacts: Als je een bestelling plaatst op werkdagen vóór 13:00 uur versturen wij jouw bestelling nog dezelfde dag naar jou op, tenzij anders vermeld op de productpagina. Bestel je op een werkdag na 13:00 uur of gedurende het weekend, dan streven wij ernaar om jouw bestelling op de eerstvolgende werkdag te verzenden. De levertijd vangt aan op het moment dat jij het bestelproces volledig hebt afgerond en daarvan een bevestiging hebt gekregen van ons. Wij doen ons best jouw bestelling binnen drie (3) werkdagen bij jou te bezorgen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen bij postbezorgers.

  10.6 De door ons opgegeven levertermijnen zijn indicatief en geven jou in geval van overschrijding daarvan geen recht de overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding te vorderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen bij postbezorgers. Als wij op de hoogte zijn van interne vertragingen, stellen wij jou hier zo spoedig mogelijk schriftelijk van op de hoogte.

  10.7 Mocht de opgegeven levertermijn zijn overschreden, neem dan graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de verzendbevestiging contact op met ons Service Team, zodat wij kunnen achterhalen wat er fout is gegaan en je een passende oplossing kunnen aanbieden.

  10.8 Rondom feestdagen kan de levertermijn langer zijn.

  10.9 Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij desbetreffende postbezorger tot het moment van bezorging aan jou of een vooraf aangewezen en aan ons bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  11. Reviews

  11.1 Als je een Product bij ons koopt of een Product ontvangt op basis van jouw Abonnement, kunnen wij je vragen om een review te schrijven over jouw ervaring. Wij vragen je dan om een nickname te kiezen, die bij de publicatie van de review gepubliceerd kan worden.

  11.2 Jouw review dient nauwkeurig, oprecht en waarheidsgetrouw te zijn met plus- en minpunten over (de werking van) het Product. Lexx contacts en onze merkpartners willen jouw eerlijke mening om zo hun Product te kunnen verbeteren. We vragen je rekening te houden met de volgende voorwaarden bij het schrijven van jouw review. Jouw review:

  • bevat begrijpelijke en correcte leestekens, hoofdletters, etc;
  • is in het Nederlands of Engels geschreven;
  • is niet opzettelijk beledigend van aard en bevat geen aanstootgevende, obscene, beledigende, discriminerende, lasterlijke of anderszins misleidende informatie;
  • bevat geen persoonlijke informatie zoals e-mailadressen & telefoonnummers;
  • bevat geen reclame of informatie over prijzen of verkooplocaties;
  • bevat geen informatie over andere personen, partijen, merken, bedrijven of anderszins derden; en
  • bevat geen vragen of opmerkingen (hiervoor kun je contact opnemen met ons Service Team).

  11.3 Het gaat bij de review om een door jou persoonlijk geschreven, origineel stukje tekst dat je niet van een ander hebt gekopieerd. Houd er rekening mee dat eventuele spelling en/of grammaticale fouten niet altijd worden gecorrigeerd voordat jouw review wordt gepubliceerd, hoewel wij en onze merkpartners wel het recht hebben om dit te corrigeren. Bovendien hebben onze merkpartners het recht beperkte technische wijzigingen aan te brengen, om mogelijk onjuiste, misleidende of aanstootgevende informatie te corrigeren. De onderliggende mening van jouw review zal niet worden gewijzigd.

  11.4 Je kunt slechts één (1) review indienen per Product. Je kan enkel een review indienen voor Producten die jij hebt ontvangen. Wij verzamelen je email en IP-adres als je een review indient zodat wij, samen met derde partijen, de authenticiteit van jouw review kunnen verifiëren en Lexx contacts kunnen beschermen tegen nep reviews.

  11.5 Je geeft ons toestemming om jouw review en de informatie die je daarbij hebt verstrekt te delen. De informatie uit jouw review zal gedeeld worden met onze merkpartners en derde partijen die ons helpen met het verzamelen, verifiëren en delen van jouw review.

  11.6 Je geeft ons, merkpartners en andere van toepassing zijnde derde partijen toestemming jouw review te publiceren.

  11.7 Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor wij of onze merkpartners jouw review niet publiceren. Noch wij, noch onze merkpartners zijn verplicht om een ingediende review te publiceren.

  12. Verplichtingen en aansprakelijkheid

  12.1 Alle aansprakelijkheid van Lexx contacts jegens jou is beperkt tot hetgeen is bepaald in deze vorwaarden, met inachtneming van de dwingendrechtelijke bepalingen omtrent aansprakelijkheid onder Nederlands recht.

  12.2 Je mag de Producten alleen gebruiken voor hetgeen waar de Producten voor zijn bedoeld. Alle aanwijzingen op de verpakking en bijsluiters dienen nauwlettend naar behoren te worden opgevolgd. Voor afwijkend gebruik wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

  12.3 Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik door jou of derden van de Producten, tenzij te wijten aan een gebrek waarvoor wij aansprakelijk zijn uit hoofde van de niet nakoming van een verstrekte garantie dan wel uit hoofde van productaansprakelijkheid. ..

  12.4 Al onze verplichtingen (zowel in deze algemene voorwaarden opgenomen of anderzijds tot stand gekomen tussen jou en ons) zijn inspanningsverplichtingen. Alle genoemde termijnen in dergelijke afspraken zijn indicatief.

  12.5 Lexx contacts garandeert slechts dat de door haar geleverde Producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door Lexx contacts verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de Producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.

  12.6 Lexx contacts garandeert dat de door haar geleverde Producten en diensten worden geproduceerd en respectievelijk geleverd met respect voor mens en milieu, zonder gebruikmaking van kinderarbeid.

  12.7 Lexx contacts zijn afkomstig van producent Clearlab (zie artikel 2a-d) en worden feitelijk geleverd door CE keurmerk vertegenwoordiger Barnaux Healthcare B.V.

  12.8 Alle aansprakelijkheid met betrekking tot de productie van de Producten en eventuele productaansprakelijheid komt voor rekening van de leveranciers zoals beschreven in artikel 2 hierboven.

  12.9 Als wordt vastgesteld dat wij aansprakelijk zijn voor enige schade, zijn wij slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst, dergelijke schade te bepalen conform artikel 6:96 BW. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, winstderving, gemiste inkomsten, schade aan goodwill of reputatie etc., is uitgesloten. Onze aansprakelijkheid is tevens altijd beperkt tot maximaal het aankoopbedrag van het betreffende Product, of in geval van een Abonnement het bedrag dat tot het schadeveroorzakende moment door jou is betaald voor het Abonnement.

  13. Klachtenregeling

  13.1 Na ontvangst dien je het geleverde Product zo spoedig mogelijk te controleren op eventuele tekortkomingen, zoals lekkende blisterverpakking of lekkende oogdruppels.

  13.2 Over een Product met een tekortkoming dien je zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontvangst daarvan, een klacht in te dienen bij ons Service Team, inclusief foto- of videomateriaal als bewijs.

  13.3 Over ontbrekende Producten dien je zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontvangst van je bestelling een klacht in te dienen bij ons Service Team.

  13.4 Wij zullen proberen je klacht zo snel mogelijk af te handelen. Als wij verwachten dat wij je klacht niet binnen één (1) week in behandeling kunnen nemen, ontvang je van ons in ieder geval een bevestiging van de klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten te kunnen geven.

  13.5 Als de klachttermijn is verlopen nemen wij jouw klacht niet langer in behandeling.

  14. Intellectuele Eigendommen

  14.1 Teksten, foto’s, videos, website, social media uitingen, mailings en andere materialen die door ons zijn ontwikkeld of door ons in beheer zijn, zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht en/of een ander intellectueel eigendomsrecht.

  14.2 Jouw gebruik mag op geen enkele wijze de materialen reproduceren, wijzigen, kopiëren, distribueren of gebruiken voor commerciële doeleinden. Voor eigen gebruik dien je je te houden aan al onze intellectuele eigendomsrechten.

  14.3 Wij hebben het recht beelden en teksten, die klanten en Geïnteresseerden op een website, blog of social media plaatsen, waarin onze Abonnementen en Losse Producten zichtbaar zijn te citeren en te delen op onze websites en social media.

  15. Wijzigingen en Geschillen

  15.1 Als na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat het voor de uitvoering nodig is om de inhoud van de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, bijvoorbeeld als het gekozen Product niet op voorraad is, passen wij samen met jou tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

  15.2 Wij behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen. Wij stellen jouw hiervan per email op de hoogte.

  15.3 Een bepaling die nietig of vernietigbaar blijkt, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat wij bij het opstellen van deze voorwaarden voor ogen hadden. Als dit een dergelijke bepaling zich voordoet, tast dit de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aan.

  15.4 Op iedere overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

  15.5 In geval van een geschil is de rechter te Haarlem bevoegd.

  Gepubliceerd: April 2022.